FDP-BG: bg_BG.CP1251 структура

bg_BG.CP1251 е директорията съдържаща българските преводи на FreeBSD документация. По подразбиране (трябва да) се намира в /usr/doc заедно с останалите преводи - en_US.ISO8859-1 и т.н.

Структурата на поддиректориите й все още се уточнява и за сега не е добавена в cvs хранилището на FreeBSD.org

Предназначение

За да научите повече за структурата прочетете Глава 6 от FDP учебник за нови участници - Структуриране на документите в doc/

Структура
Текущият вариант на въпросната bg_BG.CP1251 директория може да се изтегли от CVS хранилището на проекта. В последствие ще се намира при останалите такива в /usr/doc дървото на CVS сървъра при FreeBSD.org.

Валидизиране
За да проверите дали sgml файл който превеждате е (все още) валиден sgml документ можете да използвате следната команда:

$ nsgmls -s chapter.sgml

Повече информация можете да намерите в Глава 3.2

Компилиране на документи
Информация за компилиране на вече преведен документ (не само на глава от него) можете да намерите в Глава 1.3 Кратко начало. След като се уверите, че сте инсталирали успешно всички задължителни инструменти и сте изтеглили sgml структурата - сменете текущата директория на /usr/doc и като root изпълнете следната примерна команда:

# make FORMATS="html-split txt rtf" DOC_LANG=bg_BG.CP1251

Това ще предизвика компилирането на всички налични документи в bg_BG.CP1251 в три формата html-split, txt и rtf. Красиво а!

Добре е да 'почистите' с:

# make FORMATS="html-split txt rtf" DOC_LANG=bg_BG.CP1251 clean

 

Проблеми чакащи решение

Списък на известните ни до момента проблеми при компилиране на документацията. Ако смятате, че можете да помогнете решавайки някои от тях - заповядайте в проекта за превод на FreeBSD документация :-)

 

Последна промяна: 18 Април 2004