FDP-BG: Преведени документи

Списък на преведените и маркирани на SGML документи част от FDP.

Заглавие
Описание
Формати за изтегляне
FDP primer -Учебник за нови участници Прочете го ако смятате да се занимавате с превод на sgml документи.
Превод: Мирослав Пендев
sgml txt rtf html html-split online
Инсталиране и използване на FreeBSD с други операционни системи Превод: Страхил Минев sgml txt rtf html online
Забележка: sgml файловете могат да бъдат изтеглени от CVS хранилището на проекта. За да четете документацията изтеглете някои от останалите формати.

 

Последна промяна: 12 Nov. 2003