FDP-BG: Преведени документи в свободен формат (не SGML)

Списък на преведените, но все още не маркирани на SGML документи част от FDP.

Заглавие
Описание
Адрес
FreeBSD на Български Автор: Петър Пенчев
click here
Наръчник:  4 глава: Пакети и порт колекция* Превод: Георги Данчев [broken link]
click here
Наръчник: 15 глава: Мултимедия Превод: Димитър Василев
click here
Наръчник: 16 глава: Графични /десктоп/ приложения Превод: Димитър Василев
click here
Наръчник: 17 глава: Серийни комуникации Превод: Димитър Василев
click here
Наръчник: 18 глава: PPP и SLIP Превод: Димитър Василев
click here
Други документи** Различни автори
click here
* Превода е относително стар и вероятно се нуждае от опресняване.
** някои от документите не са част от официалната документация за FreeBSD. Все пак си заслужава да ги прочетете.

 

Последна промяна: $Date: 2004/04/28 03:19:27 $