FDP-BG: Участници в проекта

Списък на хората допринасящи за съществуването на FreeBSD документация на Български:
(Забележка: част от списъка е взета от freebsd-bg.org)

Антон Георгиев
Виктор Василев
Георги Данчев
Георги Пехливанов
Димитър Василев
Дойчин Метаксинов
Мирослав Пендев
Петко Попадийски
Петър Пенчев
Страхил Минев
Христо Илиев
Чефо

 

Последна промяна: 13 Apr. 2004