FDP-BG: Таблица с разпределение на преводите

Това е списъка на документите по които се работи в момента и предполагаемите дати на завършване. Ако имате въпроси относно някой от преводите - попитайте превеждащия или в freebsd-fdp@bg-freebsd.org

Заглавие/глава
Превеждащ
Започнал
Пред. дата на завършване
Статус %
www - FreeBSD уеб сайт Мирослав Пендев
29 Юни 2003
-
10%
The Design and Implementation of 4.4BSD Антон Георгиев
14 Септ. 2003
14 Ноември 2003
0%
Installing and Using FreeBSD with Other OS Страхил Минев
11 Ноември 2003
12 Ноември 2003
завършен
FreeBSD FAQs Страхил Минев
12 Ноември 2003
12 Декември 2003
0%
FreeBSD Handbook (Наръчник)
Preface
Виктор Василев
14 Април 2004
19 Април 2004
завършен
1. Introduction Мирослав Пендев
18 Април 2004
28 Април 2004
завършен
2. Installing FreeBSD Виктор Василев
20 Април 2004
21 Май 2004
завършен
3. UNIX Basics Мирослав Пендев
27 Април 2004
23 Май 2004
завършен
4. Installing Applications: Packages and Ports
Георги Данчев - превода се нуждае от опресняване и маркиране на sgml
100%
5. The X Window System Мирослав Пендев
23 Май 2004
 
0%
6. Configuration and Tuning        
7. The FreeBSD Booting Process        
8. Users and Basic Account Management        
9. Configuring the FreeBSD Kernel        
10. Security Дойчин Метаксинов
18 Май 2004
5 Юни 2004
0%
11. Printing        
12. Storage        
13. The Vinum Volume Manager        
14. Localization - I18N/L10N Usage and Setup Георги Пехливанов
14 Април 2004
-
5%
15. Desktop Applications
Димитър Василев
-
24 Април 2004
завършен
16. Multimedia Димитър Василев
-
15 Май 2004
завършен
17. Serial Communications Димитър Василев - опресняване и маркиране на sgml
0%
18. PPP and SLIP    
19. Advanced Networking        
20. Electronic Mail        
21. The Cutting Edge        
22. Linux Binary Compatibility        
A. Obtaining FreeBSD        
B. Bibliography        
C. Resources on the Internet        
D. PGP Keys        
Забележка: Ако работите по превод на част от документацията и не сте добавен в тази таблица - моля свържете с текущия уебмастер за да бъдете добавен.

Препоръчително е преводачите превеждащи или смятащи да превеждат части от The Handbook (Наръчника) да използват версия на Наръчника от FreeBSD 5.2.1 RELEASE (tag=RELEASE_5_2_1)! Това ще гарантира, че преводите ще могат да бъдат компилирани без допълнителна работа по синхронизиране.

 

CVS хранилище на проекта

Съдържа последните преводи в структура от FreeBSD 5.2.1 във вид готов за вграждане всред останалите преводи в следващо FreeBSD издание.

Анонимен 'read only' достъп

Достъп за анонимни потребители - име 'fdpread', за парола използвайте просто Enter.

Накратко, използвайте следните команди (след като сте в избрана от вас работна директория):

За sh shell:
sh% export CVSROOT=fdpread@bg-freebsd.org:/cvs CVS_RSH=ssh

За да изтеглите преводите изтеглете CVS модул 'doc':

sh% cvs co doc
за парола просто натиснете 'Enter'...

Изчакайте докато изтеглите файловете. Размера на модула е около 8MB


За rc shell:
rc% CVSROOT=fdpread@bg-freebsd.org:/cvs CVS_RSH=ssh
rc% cvs co doc
passwd: <enter>

 

Последна промяна: $Date: 2004/05/23 14:54:01 $