FDP-BG: Условия за участие в проекта

Всеки е добре дошъл да се присъедини към FDP-BG. Няма минимални изисквания или квота от документация която трябва да превеждате всеки месец. Все пак поемането на отговорност за превеждане на част от документацията Ви задължава да я завършите.

Поемайки отговорност за превод на част от документацията означава, че само вие можете да превеждате тази част. Ако не сте в състояние да завършите превода (заети сте или по куп други причини) просто го обявете навреме, за да може човек който е свободен в момента да работи. Иначе просто спъвате развитието на проекта.

Все пак забавянето на превод с няколко седмици поне за сега не е фатално!

Особености при превода

Какво е необходимо да знаете преди да сте превели и една дума?

1. Използвайте CP1251 кирилица
Не е фатално ако използвате различно кодиране (Unicode или ISO), но окончателните ви документи ТРЯБВА да са в CP1251 (поне докато официалната документация не премине към Unicode). Когато това стане вероятно ще се използват готови скриптове за конвертиране на съществуващата документация от CP1251 към Unicode.

2. Не можете просто да вземете глава от Наръчника от уеб сайта на FreeBSD и да започнете да превеждате.
Причината е, че всяка от документациите е 'подвижна' цел. Още преди да сте завършили превода той вече няма да е актуален - ще има липсващи примери който са били добавени след като сте започнали, или структурата на документа (глави подзаглавия) ще бъде променена и т.н. От това няма как да се предпазите, но ако имате копие на оригиналните sgml файлове и версиите на файловете, бихте могли да проверите разликите между това от което сте превеждали и текущите документи и да опресните преводите си. Ако не вие то някой, който разполага с време за опресняване на преводите.

Тъй като целта на тези преводи е преведените документи да бъдат част от официалните дистрибуции на FreeBSD, за да се избегнат проблеми (и публично осмиване на преводачите на Български във FreeBSD мейл листа) при компилирането на документите заедно с останалите преводи (Руски, Немски, Френски и т.н.) е важно всички преводачи на една и съща статия или книга да използват едни и същи начални версии!!!

Това ще гарантира, че няма да има обръщения към несъществуващи .sgml или други (графични, нови глави и т.н.) файлове.

3. Проблем при компилиране на sgml документи писани със CP1251 енкодинг.
Има проблем с компилирането на готовите документи. Малко 'я' (код 255) не е валиден sgml символ. Възможен начин за заобикаляне на този проблем е използването на един от следните SGML escape символи: 'ÿ' 'я' или 'я' вместо малко 'я'. Тоест трябва да имате две версии на документа върху който работите (за сега) - една версия с 'я' върху която работите и от която да правите версия с escape символ вместо я. Кой символ е правилно да се използва е в процес на дискусия...

Добра идея е заменянето на малкото 'я' да става автоматично от make или да има опция която да 'коригира' проблема!

4. Редактори които да използвате при преводите.
Не е известно да има проблеми с най-разпространените текстови редактори. Все пак използвайте някой който има SGML 'оцветяване' на текста, който поддържа CP1251 енкодинг и най-важното - проверка за правопис! Вече има BG речник както за ispell така и за aspell.

- Настройки за някои често използвани редактори

 

Последна промяна: $Date: 2004/04/28 03:19:27 $